top of page
KEW_header.jpg

KEW DOSSIER 

digitaal
& röntgen

contact_dentalair.png

Besluit basisveiligheidsnormenstralingsbescherming (Bbs)

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er per 6 februari 2018, met het in werking treden van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, de ministeriële regelingen en de ANVS verordening, een aantal wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de ‘Richtlijn Tandheelkundige Radiologie’ van de KNMT aangepast. 

In de nieuwe wetgeving is veel terminologie aangepast. De naam van de Coördinerend Deskundige (CD), die conform de wetgeving de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) moet beoordelen en tevens toezicht moet houden op de inhoud van de acceptatietesten en de kwaliteitscontrolemetingen (QC) van de röntgentoestellen, is gewijzigd naar Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)*.

 

Daarnaast is de naam van Toezichthoudend Deskundige (THD) vervangen door Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) en de naam van Behandelend arts (tandarts) vervangen door Medisch Deskundige (MD).

 

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving voor de tandheelkundige branche zijn de wijzigingen in het controlestelsel. Voorheen vielen de handelingen met tandheelkundige röntgentoestellen tot 100 kilovoltage (kV) onder de meldingsplicht, vanaf heden vallen de handelingen met alle röntgentoestellen, ongeacht het kV, onder de registratieplicht. Uitzondering hierop zijn de handelingen met Conebeam CT toestellen, deze handelingen vallen vanaf de nieuwe wetgeving altijd onder de vergunningsplicht.

 

Een uitgebreide uitleg over de wijzigingen in het controlestelsel treft u hier aan.

De overheidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in samenwerking met de veldpartijen en brancheorganisaties, waaronder de KNMT en de VGT, gewerkt aan Factsheets om partijen te ondersteunen in de communicatie over de gevolgen van het wijzigen van de wet- en regelgeving. 

De VGT kan, in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW dossier. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, voor de verantwoordelijke dentalonderneming, voor de SBD welke de beoordeling van de RA verzorgt en voor de VGT.

(*) een een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) is een persoon die ingeschreven staat in het landelijk register voor Stralingsbeschermingsdeskundigen bij de ANVS; een SBD kan zich registreren op het niveau van
 

  • Coördinerend deskundige (SBD-CD), na het behalen van het diploma Coördinerend Deskundige (voormalig N3) en;

  • Algemeen coördinerend deskundige (SBD-ACD), na het behalen van het diploma Algemeen Coördinerend Deskundige (voormalig N2)

 

Voor herregistratie gelden, naast deze diploma’s eisen voor kennisonderhoud:

  • Een SBD-CD is 250 uur per jaar en een SBD-ACD is 500 uur per jaar bezig met straling.

  • Een SBD volgt aantoonbaar bijscholing en symposia en behaalt registratiepunten; (tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).

background contact .jpg

service

realisatie KEW dossier

Dentalair kan u ondersteunen met het realiseren van uw digitale KEW dossier en het up-to-date houden hiervan.

Houdt u er rekening mee dat u als ondernemer / praktijkeigenaar te allen tijde eindverantwoordelijk bent voor de totale stralingsbescherming in de praktijk. Overtreding wordt door de ANVS beschouwd als een economisch delict en is dus strafbaar.

kosten?

De kosten die wij u zullen berekenen voor het uitvoeren van een risicoanalyse stralingsbescherming zijn sterk afhankelijk van het goed en compleet aanleveren van de gegevens, alsmede het eventuele noodzakelijke bezoek aan uw praktijk. Om deze reden kan dit alleen op basis van nacalculatie tegen de geldende project uurtarieven.

Neem gerust contact  met ons op voor meer informatie.

bottom of page